Davet

Değerli Meslektaşlarımız,

Sizleri 13-14 Aralık 2013 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı’nın düzenlemiş olduğu ‘Çok Kesitli BT Kursu’nun yedincisine davet etmekten mutluluk duyuyoruz. Bu seneki kurs başlığımız ‘AYRILMAZ İKİLİ: BT ve MRG!’

Bu yıl ağırlıklı olarak, ÇKBT VE MRG’nin birbirinin yerine ya da birbirlerini tamamlayıcı olarak kullanıldığı konuların olduğu bir program hazırladık. Ayrıca önceki yıllarda olduğu gibi bir sürpriz teknoloji sunumu hazırlayacağız. Böylelikle aynı oturumda farklı firmaların güncel uygulamaları ve performansları üzerine bir deneyime sahip olacaksınız.
 
Her sene olduğu gibi keypad destekli interaktif olgu sunumları ile edinilen bilginin pekiştirilmesini hedefliyoruz.
 
Aralık 2013’de Hacettepe’de görüşmek dileğiyle,

 

Dr. Mustafa Özmen                         Dr. Kader Karlı Oğuz                      Dr. Deniz Akata