DAVET

Değerli Meslektaşlarımız,

Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı’nın geleneksel olarak düzenlediği ‘BT Kursu’nun 12. sini gecikmeli olarak planlayabildik. Bu yüzden güncellenmiş bilimsel programımız ile 26 – 28 Mart 2020 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi M Salonu’nda her zamankinden daha büyük bir heyecanla bekliyor olacağız.

Onkolojide son yıllardaki tanı ve tedavi yöntemlerindeki hızlı gelişmeler ışığında bu kursumuzun konusunu “Onkolojik Görüntüleme” olarak belirledik. Bu alanda tanısal becerilerimiz, elimizde ‘yapay zeka’ pratiğiyle daha da güçlenecek yeni yazılım ve ölçüm yöntemleriyle artacak. Programımızda ana hatlarıyla tümörlerin tanısı, cerrahi ve medikal tedavi öncesi gerekli görüntüleme ve raporlama, prognostik radyolojik belirteçlerin incelenmesi, multidisipliner yaklaşımda radyoloji hekimlerinin rolü üzerinde duracağız.

‘Olgularla pekiştirme’ ve günlük aktif kullanıcısı olduğumuz ‘ileri niceliksel görüntüleme yazılımlarının uygulanması’ oturumları programımızda yerini alıyor.

Mart 2020’de Hacettepe BT Kursu’na tüm meslektaşlarımızı bekliyoruz.

Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Adına,

Prof. Dr. Kader Karlı Oğuz Prof. Dr. Deniz Akata Prof. Dr. Mustafa Özmen

 

Beni Haberdar Et