BİLİMSEL PROGRAM

26 MART 2020 PERŞEMBE
13:30-14:30
13:30-14:30 Onkolojik Hastaya Yaklaşım
 13:30-13:50 a. Giriş ve Yapay Zeka Uygulamaları
Mustafa N. ÖZMEN
13:50-14:10  b. Kişiselleştirilmiş Tedavi Döneminde Radyolog-Onkolog İşbirliğinde Beklentiler
Alev TÜRKER
14:10-14:30  c. Radyasyon Onkoloğunun Tedavi Prensipleri
Gözde YAZICI
14:30-15:30
14:30-15:00 PET-BT: Fark Yaratan Durumlar
Pınar KIRATLI
15:00-15:30 Kemik Tümörlerine Radyolojik Yaklaşım
F. Bilge ERGEN
15:30-16:00 Çay & Kahve Molası
16:00-16:30 Yumuşak Doku Tümörlerine Radyolojik Yaklaşım
Adalet Elçin YILDIZ
16:30-17:00 SSS’nin Hematopetik Tümörlerinde Görüntüleme
Gökçen ÇOBAN ÇİFÇİ
27 MART 2020 CUMA
09:00-10:30 Nöroradyoloji
09:00-09:30 Glial Tümörlerin Görüntülemesinde Güncelleme
Kader KARLI OĞUZ
09:30-10:00 Radyo ve Kemoterapi İlişkili SSS Lezyonları
Rahşan GÖÇMEN
10:00-10:15 Yeni Nesil BT Özellikleri
Recep SAVAŞ
10:30-11:00 Çay & Kahve Molası
11:00-12:30 Baş Boyun Radyolojisi
11:00-11:30 Baş-Boyun Mukozal Tümörlerinin Evrelemesinde Radyolojik Değerlendirme
Elif BULUT
11:30-12:00 Cerrahi ve Medikal Tedavi Almış Baş-Boyun Tümörlerinde Radyolojik Sorunlar ve Çözümleri
Ayça AKGÖZ KARAOSMANOĞLU
12:00-12:30 Orbitada Tümöral ya da İnflamatuvar İnfiltratif Hastalıklar:
Radyolojik Ayırıcı Tanı
Elif BULUT
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:45 Abdomen 1:
13:30-13:50 Karaciğer Kanseri, Tanı ve Takip
Ali Devrim KARAOSMANOĞLU
13:50-14:10 Karaciğer Metastazları: Tanı ve Tedavi Takibi
Muşturay KARÇAALTINCABA
14:10-14:30 Pankreas Tümörleri
Ali Devrim KARAOSMANOĞLU
14:30-14:45 Bilgisayarlı Tomografide Artifical Intelligence
Derya AKBAŞ
14:45-15:30 Çay & Kahve Molası
15:30-17:00 Abdomen 2:
15:30-16:00 GIS Tümörleri
Muşturay KARÇAALTINCABA
16:00-16:30 Peritoneal Karsinomatozis
Deniz AKATA
16:30-17:00 Renal ve Adrenal Tümörleri
Ali Devrim KARAOSMANOĞLU
17:00-17:30 Prostat Kanseri
Mustafa N. ÖZMEN
28 MART CUMARTESİ
09:00-10:30 TORAKS Görüntülemesi
09:00-09:30 Akciğer Nodüllerinin Değerlendirilmesi
Figen BAŞARAN DEMİRKAZIK
09:30-10:00 Akciğer Kanserinin Radyolojik Bulguları ve Evreleme
O. Macit ARIYÜREK
10:00-10:30 Akciğer Kanserinde Tedavi Sonrası Görüntüleme
Meltem Gülsün AKPINAR
10:30-11:00 Çay & Kahve Molası
11:00-11:15 Bilgisayarlı Tomografide Onkolojik Takip ve CAD Uygulamaları
Murat KARAKOÇ
11:15-12:15 Onkolojik Acillerde Görüntüleme
11:15-11:35 Torasik Aciller
Erhan AKPINAR
11:35-11:55 Abdominal Aciller
İlkay İDİLMAN
11:55-12:15 Tedavi İlişkili Aciller
M. Ruhi ONUR
12:15-13:00 Öğle Yemeği
13:00-14:30 Pediatrik Onkoloji
13:00-13:30 Pediatrik Toraks ve Mediasten Tümörlerinin Görüntülemesi
Nursun ÖZCAN
13:30-13:50 Pediatrik Fokal Hepatik Lezyonların Radyolojisi
Nursun ÖZCAN
13:50-14:10 Wilms Tümörü ve Nöroblastom-Radyolojik Yaklaşım
Mithat HALİLOĞLU
14:10-14:30 Pediatrik Onkolojik Hastalarda Tedavinin Komplikasyonlarının Radyolojisi
Mithat HALİLOĞLU
14:30-15:00 Çay & Kahve Molası
15:00-15:15 Kardiyak Görüntülemede İleri BT Uygulamaları
Mecit KANTARCI
15:15-16:30 Film Okuma Yarışması

 

 

Beni Haberdar Et